— Vårt mål —

Vårt mål är att göra Slussens hamn och badplats till en oas för delägare, närboende och besökare.
Genom:

  • Att utveckla bad och hamnområdet på Slussen, med minimal påverkan på miljö och kulturintressen, i nära samarbete med det lokala närings- och föreningslivet.
  • Att få till stånd en långsiktigt hållbar finansiering till nödvändiga förbättringsåtgärder, samt till kontinuerligt förebyggande underhåll.
  • Att bygga promenadbrygga från Ångbåtsbryggan till Pensionatet
  • Att byta plastpontonen som hopptornet står på till en av betong som kan ligga i året om