— Syfte —

Tillhandahållande av mark för:

 

  • fiske
  • samfärdsel
  • bad och rekreation
  • båtbyggeri
  • sjöbodar
  • kiosk
  • samt båt- och bilplatser

 

Allt i huvudsak för delägare och närboende (§3 Grunderna för förvaltning, stadgarna fastställda 1991-10-25)
Samfälligheten använder alla intäkterna för att genomföra underhåll och förbättringar.